Mieli laikraščio skaitytojai

Mieli laikraščio skaitytojai,

tragiško likimo poetas, filosofas Vytautas Mačernis rašė: „Mes patys esame šviesa, mes patys esame saulė, todėl neaimanuokime, jei aplinkui tamsu, mes nemokame sau kelio nušviesti“.

Tad kuo daugiau šviesos, tuo šviesiau ne tik patiems, bet ir esantiems šalia ar aplinkui. Tik, belaukdami Didžiojo Stebuklo – Prisikėlimo, nepamirškime: mes ir patys esame Dideli Stebuklai. Kaip ir stebukladariai. Juk Dievas mus sukūrė panašius į save – vadinasi, suteikė galią daryti stebuklus. Tereikia tik tuo patikėti. Patikėti, kad galime. Tereikia Tikėjimo ir Vilties.

Kuo daugiau stebuklų!.. Ne tik per Velykas – kasdien!..

 

Dalia ZABITIENĖ

„Mūsų žodžio“ redaktorė

„Mūsų žodžio“ prenumerata 2023-iesiems

Mėn.

Pašte

Redakcijoje

Kaina Eur

Mieste

Kaina Eur

Kaime

Kaina Eur

1 3,70 4,12 2,50
3 11,10 12,38 7,50
6 22,21 24,75 15
12 44,41 49,52 30

Prenumerata priimama Skuodo pašte.

Taip pat laikraštį gali užprenumeruoti mobilieji laiškininkai. Juos į namus išsikviesite, paskambinę AB Lietuvos pašto klientų aptarnavimo telefonu 1842 ir, autoatsakikliui išvardinus paslaugas, pasirinkę „mobilusis laiškininkas“. Jeigu patiems paskambinti į Vilnių bei išsikviesti mobilųjį laiškininką atrodo per daug sudėtinga, yra paprastesnis būdas – susisiekite su „Mūsų žodžio“ redaktore telefonu 8 699 21 525, ir ji pagelbės, kad neliktumėte be rajono naujienų. Daugelis kaimų gyventojų jau seniai naudojasi šia tarpininkavimo paslauga.

Skaityti toliau

Prizai – prenumeratoriams

Mieli laikraščio skaitytojai, kiekvienas iš Jūsų, užsiprenumeravęs „Mūsų žodį“ antram šių metų pusmečiui, trims bei dviem mėnesiams ir mėnesiui, galės tapti pretendentu į vertingus prizus.

Užsisakę pusmečiui:

į UAB „Mantemija“ (Vytauto g. 2, Skuodas; tel.: (8 440) 52 112, 8 656 56 862), prekiaujančios plastikiniais langais, šarvuotomis durimis, garažų vartais, visų rūšių žaliuzėmis ir roletais, PRIZĄ – 150 Eur čekį;

į UAB „Skuodo Ž. Ū. T.“ (Statybininkų g. 4, Skuodas;  tel.: direktorius – 8 687 51 103, ats. dalys – 8 612 782 11, statybinės medžiagos – 8 687 20 814; trąšos, kietas kuras – (8 440) 51 656, 8 665 14 198; degalai – (8 440) 51 458), parduodančios žemės ūkio padargus, lengvųjų automobilių priekabas, atsargines detales visai žemės ūkio technikai, padangas, akumuliatorius, metalą ir jo gaminius, statybines medžiagas, ūkines bei gyvulininkystei skirtas prekes, talpas, rulonavimo plėvelę ir tinklą, trąšas, kietą kurą, deguonį, angliarūgštę, skaldą, žvyrą, degalus, tepalus, atliekančios stiklo, metalo pjaustymo darbus, teikiančios vežimo paslaugas, PRIZĄ – 100 Eur čekį.

Užsisakę trims mėnesiams:

Skaityti toliau

Prizai prenumeratoriams

Mieli laikraščio skaitytojai, kiekvienas iš Jūsų, užsiprenumeravęs „Mūsų žodį“ 2022-iesiems metams, pusmečiui, trims, dviem mėnesiams ar vienam, gaus spalvotą laikraščio kalendorių ir galės tapti pretendentu į šiuos prizus.

Užsisakę metams:

  • į UAB „Mantemija“ (Vytauto g. 2, Skuodas; tel.: (8 440) 52 112, 8 656 56 862), prekiaujančios plastikiniais langais, šarvuotomis durimis, garažų vartais, visų rūšių žaliuzėmis ir roletais, PRIZĄ – 150 Eur čekį;
  • į IV „Langena“ (Juodeikių k., Plungės r.; tel. 8 612 63 580), prekiaujančios ir montuojančios plastikinius langus, roletus, žaliuzes, garažų vartus, PRIZĄ – 150 Eur čekį.

Užsisakę pusmečiui:

Skaityti toliau

Užsiprenumeruokite „Mūsų žodį“ antram šių metų pusmečiui!

„Mūsų žodžio“ prenumerata priimama Skuodo ir Mosėdžio paštuose. Taip pat laikraštį gali užprenumeruoti mobilieji laiškininkai. Juos į namus išsikviesite, paskambinę AB „Lietuvos pašto“ klientų aptarnavimo telefonu 1842 ir, autoatsakikliui išvardinus paslaugas, pasirinkę „mobilusis laiškininkas“. Jeigu patiems paskambinti į Vilnių bei išsikviesti mobilųjį laiškininką atrodo per daug sudėtinga, yra paprastesnis būdas – susisiekite su „Mūsų žodžio“ redaktore telefonu 8 699 21 525, ir ji pagelbės, kad neliktumėte be rajono naujienų. Daugelis kaimų gyventojų jau seniai naudojasi šia tarpininkavimo paslauga.

Tie, kurie turi elektroninę bankininkystę, laikraštį gali užsisakyti kur kas paprasčiau – užėję į interneto puslapį prenumeruok.lt ir pasirinkę „Skuodo rajono laikraštis „Mūsų žodis“. Labai svarbu pasirinkti teisingai, nes lygiai taip pat vadinasi ir akliesiems bei silpnaregiams skirtas žurnalas.

Paštui mokėti už laikraščio pristatymą nenorintys „Mūsų žodį“ turi užsisakyti redakcijoje ir patys pasiimti platinimo punktuose. Prenumerata redakcijoje priimama iki pat kito mėnesio pirmosios dienos.

„MŪSŲ ŽODŽIO“ redakcija dirba tik nuotoliniu būdu

„MŪSŲ ŽODŽIO“ redakcija atsiprašo skaitytojų bei reklamos ir skelbimų užsakovų dėl galimų nesklandumų. Jeigu buvote užsakę skelbimą, bet išėjusiame laikraštyje jo neradote, paskambinkite tel. 8 699 21 525 ir apie tai priminkite. Tiems, kurių užsakyti skelbimai ar reklama nepateko į spaudą reikiamu laiku, o kad būtų išspausdinti vėliau, nenorima, grąžinsime pinigus.

Redakcija dirba tik nuotoliniu būdu. Skelbimus siųskite el. paštu . Atsiskaitykite per elektroninę bankininkystę. Jeigu ja nesinaudojate patys, galbūt naudojasi artimieji – vaikai, anūkai. Kraštutiniu atveju skambinkite tel. 8 699 21 525  –skelbimą padiktuokite (šiuo telefonu kreipkitės ir dėl visų kitų su laikraščiu susijusių dalykų). Norint, kad skelbimas patektų į penktadienio numerį, jį reikia pateikti iki trečiadienio 17 val., į kitos savaitės antradienio – iki šio penktadienio 17 val.

Atsiprašome dėl laikinų nepatogumų ir tikimės kuo greičiau sugrįžti prie įprasto darbo ritmo.

Mieli „Mūsų žodžio“ bičiuliai,

kiekvieni metai gyvenime vieninteliai – antrų nebus. Tad kiekvieni ypatingi. Nors šie, besibaigiantys, išskirtiniai ne tik kiekvieno iš mūsų, bet ir viso pasaulio gyvenime. Kai kurie iškart pareikšite: „Blogi.“ Bet ar yra šioje Žemėje dalykų, kuriuos be jokių išlygų būtų galima priskirti geriems arba blogiems? Juk Didysis Kūrėjas visa sutvėrė harmonijos principu – kad gėrio ir blogio būtų po lygiai. Tad gal net ir ten, kur iš pirmo žvilgsnio nieko gero nematyti, giliau vis dėlto yra paslėptas bent krislelis gėrio… Ir nelaimės mus ištinka, kad užgrūdintų bei ko nors išmokytų?..

Tad, kartu su visais viliantis, kad ateinantys metai bus visai kitokie nei šie, norisi palinkėti vis dėlto įžvelgti šviesos ir šiuose, pasaulio istorijon įeisiančiuose pandeminių pavadinimu. Juk to, kad koronavirusas pristabdė pašėlusį pasaulio gyvenimo tempą, nevalia vertinti tik neigiamai. Vieni per tai pagaliau surado laiko sau ar iki tol dėmesiu nelepintiems artimiesiems. Kiti – poilsiui arba mėgstamiems užsiėmimams. O treti galbūt „inventorizavo“ savo vertybes ir atrado tikruosius prioritetus… Tiksliau, pakeitę savo pasaulėžiūrą bei pasaulėjautą, gimė iš naujo… Arba išgyveno Kalėdas – kūdikėlio Jėzaus, tapsiančio Pasaulio Atpirkėju, gimimą. Juk, jeigu atrodo, kad nepajėgsime pakeisti pasaulio, galime bent pabandyti keisti save. O tai – labai daug: kažkuris išminčius yra konstatavęs, jog tereikia tik pakeisti savo požiūrį į pasaulį, ir jis pasikeis.

Viskas praeina, kada nors baigiasi. Tad praeis ir tai, ką dabar tenka išgyventi. Bet antrų tokių Kalėdų niekada nebebus. Todėl vertinkime jas. Branginkime laiką, kuriame esame. Ir viską, kas jame yra. O tarp to gausu išties neįkainojamų dalykų. Tereikia tik įsižiūrėti, įsiklausyti… Pajusti ir suvokti.

Tad, kitąmet leidybos 70-metį švęsiančio „Mūsų žodžio“ redakcijos vardu sveikinant su artėjančiais Naujaisiais, visiems laikraščio skaitytojams, platintojams bei reklamos užsakovams norisi palinkėti SVEIKATOS. Visomis prasmėmis – ne tik fizinės, bet ir dvasinės. Nuo pastarosios priklauso labai daug.

Dalia ZABITIENĖ

„Mūsų žodžio“ redaktorė

Norintiems užsiprenumeruoti „Mūsų žodį“

Prasidėjo paskutinis šių metų mėnuo – pats laikas pratęsti „Mūsų žodžio“ prenumeratą, kad šis laikraštis JUS lankytų ir 2021-aisiais.

Kadangi kasdien sulaukiame įvairių su prenumerata susijusių klausimų, darsyk informuojame, jog „Mūsų žodžio“ redakcijoje laikraštį turi užsisakyti ir sumokėti tik tie, kurie platinimo punktuose leidinį pasiima patys. O jei norite, kad „Mūsų žodį“ laiškininkai atneštų į namus, jį užsiprenumeruoti turite AB „Lietuvos pašto“ skyriuose arba klientų aptarnavimo tel. 8 700 55 400 į namus išsikvietę mobilų laiškininką. Jeigu paskambinti į Vilnių ir išsikviesti pastarąjį per sunku, tai gali padėti padaryti „Mūsų žodžio“ redaktorė, kuriai reikėtų skambinti tel. 8 699 21 525.

Besinaudojantieji elektronine bankininkyste laikraštį gali užsiprenumeruoti internetu prenumeruok.lt. Tik reikėtų atkreipti dėmesį, kad lygiai taip pat, kaip Skuodo rajono laikraštis, vadinasi ir akliesiems bei silpnaregiams skirtas žurnalas. Prenumeruojant laikraštį, būtina teisingai pasirinkti gyvenamąją vietovę – nurodyti, kur gyvenate: mieste ar kaime. Jeigu viską įvesite taip, kaip reikalaujama, užsiprenumeruoti „Mūsų žodį“ užtruksite tik kelias minutes. Patogiau nebūna!..